BÆREKRAFT
RAPPORT 2022

BÆREKRAFTSRAPPORT
2022

BREV FRA VÅR administrerende direktør

Viljen til å gjøre det bedre er grunnlaget for vår virksomhet. På et tidlig tidspunkt tilbake i 2010 så vi en mulighet til å fylle gapet i markedet for undertøy med moteriktig og bærekraftig undertøy til en overkommelig pris. Siden den gang har vår strategi alltid vært med bærekraft som kjerne, og vi går aldri på akkord med denne verdien. Alle strategiske beslutninger har bærekraft som en nevner for hver handling som gjør beslutningsprosessen enkel for oss, siden det alltid finnes et mer bærekraftig alternativ til det konvensjonelle.

Vi er stolte av å si at vi som selskap ikke bare måler suksessen vår på bunnlinjen, men i linjene vi skaper, og her både menneskene vi berører gjennom hele verdikjeden og miljøet og hvordan produksjonen vår kan ha mindre negativt. innvirkning nå og fremover.

For oss betyr det å gjøre bedre å ta ansvar for alt vi berører og produserer, og med vårt tilbaketakingsprogram på plass kan vi nå fokusere på å lukke sløyfen og skape en ny produktlivssyklus for våre resirkulerte produkter nå og fremover.

STEPHAN ROSENKILDE
MEDGRUNNER OG CEO

BREV FRA VÅR administrerende direktør

Viljen til å gjøre det bedre er grunnlaget for vår virksomhet. På et tidlig tidspunkt tilbake i 2010 så vi en mulighet til å fylle gapet i markedet for undertøy med moteriktig og bærekraftig undertøy til en overkommelig pris. Siden den gang har vår strategi alltid vært med bærekraft som kjerne, og vi går aldri på akkord med denne verdien. Alle strategiske beslutninger har bærekraft som en nevner for hver handling som gjør beslutningsprosessen enkel for oss, siden det alltid finnes et mer bærekraftig alternativ til det konvensjonelle.

Vi er stolte av å si at vi som selskap ikke bare måler suksessen vår på bunnlinjen, men i linjene vi skaper, og her både menneskene vi berører gjennom hele verdikjeden og miljøet og hvordan produksjonen vår kan ha mindre negativt. innvirkning nå og fremover.

For oss betyr det å gjøre bedre å ta ansvar for alt vi berører og produserer, og med vårt tilbaketakingsprogram på plass kan vi nå fokusere på å lukke sløyfen og skape en ny produktlivssyklus for våre resirkulerte produkter nå og fremover.

STEPHAN ROSENKILDE
MEDGRUNNER OG CEO

HØYDEPUNKTER I 2022

2022 har vært et usedvanlig spennende år for Underprotection, da vi har introdusert to store, etterlengtede bærekraftinitiativer:
returprogrammet og vår upcyclede kolleksjon.


Tilbaketaksprogrammet har vært i arbeid lenge, siden vi har ønsket å løse problemet med at tekstilavfall blir brent eller på annen måte ødelagt siden grunnleggelsen av Underprotection. Det er derfor en stor lettelse å kunne tilby å ta tilbake dine brukte Underprotection-produkter og gi en belønning i retur.
Vi har samlet returer og gamle produkter siden starten i 2010 og har aldri kastet bort noen varer, så å kunne gi alle disse gamle varene nytt liv kombinert med hva potensielle kunder returnerer fremover, er veldig givende.

Les mer her .


Tilbaketaksprogrammet har vært i arbeid lenge, siden vi har ønsket å løse problemet med at tekstilavfall blir brent eller på annen måte ødelagt siden grunnleggelsen av Underprotection.

Det er derfor en stor lettelse å kunne tilby å ta tilbake dine brukte Underprotection-produkter og gi
en belønning i retur.
Vi har samlet returer og gamle produkter siden starten i 2010 og har aldri kastet bort noen varer, så å kunne gi alle disse gamle varene nytt liv kombinert med hva potensielle kunder returnerer fremover, er veldig givende.

Les mer her .


En annen like viktig nyhet er vår nye upcyclede kolleksjon, som er både en samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst. Den nye kolleksjonen med vesker er laget av resirkulerte materialer som vi har samlet på ulike måter. Samlingen er laget i samarbeid med det sosioøkonomiske selskapet «I Tråd Med Verden», som ansetter kvinner fra utsatte nabolag og gir dem mulighet og rom til å uttrykke sin kreativitet.Les mer her .


En annen like viktig nyhet er vår nye upcyclede kolleksjon, som er både en samfunnsøkonomisk og miljømessig gevinst. Den nye kolleksjonen med vesker er laget av resirkulerte materialer som vi har samlet på ulike måter. Samlingen er laget i samarbeid med

sosioøkonomisk selskap "I Tråd Med Verden", som ansetter kvinner fra utsatte nabolag og gir dem mulighet og rom til å uttrykke sin kreativitet.

Les mer her .


VÅR VIRKSOMHET

Styringsstruktur

Underprotection eies av seks personer hvorav tre jobber aktivt for selskapet, hvorav en er administrerende direktør. Eiermøter avholdes en gang hvert kvartal hvor alle større styringsbeslutninger tas. Eierne utgjør det øverste styringsorganet i Underprotection og er som sådan ansvarlige for den overordnede styringen og kontrollen. Dette inkluderer delegering av ansvar for å administrere organisasjonens innvirkning på økonomien, miljøet og mennesker, samt utvikle, godkjenne og oppdatere organisasjonens formål, verdier, strategier, retningslinjer og mål. På grunn av styringsstrukturen og størrelsen på Underprotection har vi en flat styringsstruktur med et rådgivende styre og de tre eierne som en del av den daglige driften.

Belønningspolitikk, ytelser og pensjonsordninger

Alle ansatte har en fast lønnsliste som gjelder i henhold til dansk lov. Godtgjørelsespolitikken utformes av eierne og revideres årlig.
Det er 100 % likestilling ettersom forholdet mellom grunnlønnen mellom kjønnene er 1.
Forholdet mellom den årlige totale kompensasjonen for de best betalte i organisasjonen og medianen for alle ansatte er 1,46.

Siden vi fortsatt anser oss selv som en oppstart med begrensede økonomiske ressurser, har vi ikke prioritert ytelser og pensjonsordninger. Vi hadde til hensikt å begynne å tilby pensjonsordninger i år 2022, men på grunn av generelle nedturer i markedet, som påvirket oss økonomisk, fant vi ikke midler til å tilby dette. Likevel er dette et av målene våre for 2023-2024.

Belønningspolitikk, ytelser og pensjonsordninger

Alle ansatte har en fast lønnsliste som gjelder i henhold til dansk lov. Godtgjørelsespolitikken utformes av eierne og revideres årlig.
Det er 100 % likestilling da forholdet mellom grunnlønnen mellom kjønnene er 1. Forholdet mellom den årlige totalkompensasjonen for de best betalte i organisasjonen og medianen for alle ansatte er 1,46.

Siden vi fortsatt anser oss selv som en oppstart med begrensede økonomiske ressurser, har vi ikke prioritert ytelser og pensjonsordninger. Vi hadde til hensikt å begynne å tilby pensjonsordninger i år 2022, men på grunn av generelle nedturer i markedet, som påvirket oss økonomisk, fant vi ikke midler til å tilby dette. Likevel er dette et av målene våre for 2023-2024.

FORHOLD TIL GRUNNLØNN
OG GODTGJØRELSE
TIL KVINNER
TO MENN:

1

FORHOLD AV GRUNNLØNN
OG GODTGJØRELSE
TIL KVINNER
TO MENN:

1

FORHOLDET AV DEN ÅRLIG SAMLEDE kompensasjonen for den høyest utbetalte til medianen:

1,46

FORHOLDET AV DEN ÅRLIG SAMLEDE kompensasjonen for den høyest utbetalte til medianen:

1,46


VÅR VIRKSOMHET

Belønningspolitikk, ytelser og pensjonsordninger

Alle ansatte har en fast lønnsliste som gjelder i henhold til dansk lov. Godtgjørelsespolitikken utformes av eierne og revideres årlig.
Det er 100 % likestilling da forholdet mellom grunnlønnen mellom kjønnene er 1.
Forholdet mellom den årlige totale kompensasjonen for de best betalte i organisasjonen og medianen for alle ansatte er 1,46.

Siden vi fortsatt anser oss selv som en oppstart med begrensede økonomiske ressurser, har vi ikke prioritert ytelser og pensjonsordninger. Vi hadde til hensikt å begynne å tilby pensjonsordninger i år 2022, men på grunn av generelle nedturer i markedet, som påvirket oss økonomisk, fant vi ikke midler til å tilby dette. Likevel er dette et av målene våre for 2023-2024.

FORHOLD TIL GRUNNLØNN
OG GODTGJØRELSE
TIL KVINNER
TO MENN:

1

FORHOLDET AV DEN ÅRLIG SAMLEDE kompensasjonen for den høyest utbetalte til medianen:

1,46

Styringsstruktur

Underprotection eies av seks personer hvorav tre jobber aktivt for selskapet, hvorav en er administrerende direktør. Eiermøter avholdes en gang hvert kvartal hvor alle større styringsbeslutninger tas. Eierne utgjør det øverste styringsorganet i Underprotection og er som sådan ansvarlige for den overordnede styringen og kontrollen. Dette inkluderer delegering av ansvar for å administrere organisasjonens innvirkning på økonomien, miljøet og mennesker, samt utvikle, godkjenne og oppdatere organisasjonens formål, verdier, strategier, retningslinjer og mål. På grunn av styringsstrukturen og størrelsen på Underprotection har vi en flat styringsstruktur med et rådgivende styre og de tre eierne som en del av den daglige driften.

Belønningspolitikk, ytelser og pensjonsordninger

Alle ansatte har en fast lønnsliste som gjelder i henhold til dansk lov. Godtgjørelsespolitikken utformes av eierne og revideres årlig.
Det er 100 % likestilling da forholdet mellom grunnlønnen mellom kjønnene er 1. Forholdet mellom den årlige totalkompensasjonen for de best betalte i organisasjonen og medianen for alle ansatte er 1,46.

Siden vi fortsatt anser oss selv som en oppstart med begrensede økonomiske ressurser, har vi ikke prioritert ytelser og pensjonsordninger. Vi hadde til hensikt å begynne å tilby pensjonsordninger i år 2022, men på grunn av generelle nedturer i markedet, som påvirket oss økonomisk, fant vi ikke midler til å tilby dette. Likevel er dette et av målene våre for 2023-2024.

FORHOLD TIL GRUNNLØNN
OG GODTGJØRELSE
TIL KVINNER
TO MENN:

1

FORHOLDET AV DEN ÅRLIG SAMLEDE kompensasjonen for den høyest utbetalte til medianen:

1,46


SOSIAL


Vi er forpliktet til å drive en ansvarlig virksomhet, og vi tror at åpenhet i de sosiale aspektene ved selskapet vårt er den beste måten å sikre kontinuerlige forbedringer for våre ansatte.

Ansatte

Medarbeiderteamet i København er hjertet i selskapet vårt. Den består av seks heltidsansatte, tre av dem eiere av Underprotection. Alle ansatte er kvinner bortsett fra konsernsjef Stephan Rosenkilde.
Underbeskyttelse involverer eller engasjerer ikke arbeidere som ikke er ansatt i selskapet.

Mangfold, likeverd og inkludering er stikkord for Underbeskyttelse da vi streber etter å skape best mulig arbeidsforhold for våre ansatte. Disse inkluderer standardytelser for våre heltidsansatte som helsetjenester og foreldrepermisjon. Per 2022 har fem kvinner og én mann rett til å ta ut foreldrepermisjon – en av dem er i permisjon.

Vi erkjenner det faktum at det å jobbe med mote til tider kan være svært krevende. Derfor prioriterer vi den daglige trivselen til våre ansatte og tilbyr hverdagsvarer som gratis akupunktur og kopping, og én ukentlig treningsøkt med personlig trener. To ganger i året legger vi våre arbeidsrelaterte forpliktelser til side og samles for å feire på den årlige sommer- og julefesten.

Siden våre ansatte ikke er dekket av en tariffavtale, føler vi oss forpliktet til å sikre bærekraftige og rimelige arbeidsforhold og setter den personlige friheten først.

For mer informasjon om ansatte og deres vilkår har vi gitt deg flere detaljer i grafikken og tabellene på denne siden.


SOSIAL


Vi er forpliktet til å drive en ansvarlig virksomhet og vi tror at åpenhet i de sosiale aspektene ved selskapet vårt er den beste måten å sikre kontinuerlige forbedringer for våre ansatte.

Ansatte

Medarbeiderteamet i København er hjertet i selskapet vårt. Den består av seks heltidsansatte, tre av dem eiere av Underprotection. Alle ansatte er kvinner bortsett fra konsernsjef Stephan Rosenkilde.
Underbeskyttelse involverer eller engasjerer ikke arbeidere som ikke er ansatt i selskapet.

Mangfold, likeverd og inkludering er stikkord for Underbeskyttelse da vi streber etter å skape best mulig arbeidsforhold for våre ansatte. Disse inkluderer standardytelser for våre heltidsansatte som helsetjenester og foreldrepermisjon. Per 2022 har fem kvinner og én mann rett til å ta ut foreldrepermisjon – en av dem er i permisjon.

Vi erkjenner det faktum at det å jobbe med mote til tider kan være svært krevende. Derfor prioriterer vi den daglige trivselen til våre ansatte og tilbyr hverdagsvarer som gratis akupunktur og kopping, og én ukentlig treningsøkt med personlig trener. To ganger i året legger vi våre arbeidsrelaterte forpliktelser til side og samles for å feire på den årlige sommer- og julefesten.

Siden våre ansatte ikke er dekket av en tariffavtale, føler vi oss forpliktet til å sikre bærekraftige og rimelige arbeidsforhold og setter den personlige friheten først.

For mer informasjon om ansatte og deres vilkår har vi gitt deg flere detaljer i grafikken og tabellene på denne siden.


SOSIAL


Vi er forpliktet til å drive en ansvarlig virksomhet, og vi tror at åpenhet i de sosiale aspektene ved selskapet vårt er den beste måten å sikre kontinuerlige forbedringer for våre ansatte.

Ansatte

Medarbeiderteamet i København er hjertet i selskapet vårt. Den består av seks heltidsansatte, tre av dem eiere av Underprotection. Alle ansatte er kvinner bortsett fra konsernsjef Stephan Rosenkilde. Underbeskyttelse involverer eller engasjerer ikke arbeidere som ikke er ansatt i selskapet.

Mangfold, likeverd og inkludering er stikkord for Underbeskyttelse da vi streber etter å skape best mulig arbeidsforhold for våre ansatte. Disse inkluderer standardytelser for våre heltidsansatte som helsetjenester og foreldrepermisjon. Per 2022 har fem kvinner og én mann rett til å ta ut foreldrepermisjon – en av dem er i permisjon.

Vi erkjenner det faktum at det å jobbe med mote til tider kan være svært krevende. Derfor prioriterer vi den daglige trivselen til våre ansatte og tilbyr hverdagsvarer som gratis akupunktur og kopping, og én ukentlig treningsøkt med personlig trener. To ganger i året legger vi våre arbeidsrelaterte forpliktelser til side og samles for å feire på den årlige sommer- og julefesten.

Siden våre ansatte ikke er dekket av en tariffavtale, føler vi oss forpliktet til å sikre bærekraftige og rimelige arbeidsforhold og setter den personlige friheten først.

For mer informasjon om ansatte og deres vilkår har vi gitt deg flere detaljer i grafikken og tabellene på denne siden.

VISSTE DU?

Vi lanserte vårt tilbehørsprogram tilbake i 2011 for å unngå sløsing, og nå består det av øyemasker, scrunchies,
 toalettvesker og vesker.

VISSTE DU?

Vi lanserte vårt tilbehørsprogram tilbake i 2011 for å unngå sløsing, og nå består det av øyemasker, scrunchies, toalettposer og vesker.

VÅR TILNÆRING TIL BÆREKRAFT

Som et B Corp-sertifisert selskap er vi juridisk forpliktet til å drive en virksomhet som er forpliktet til å bruke vår innvirkning som en kraft for det gode og gjøre alt i vår makt for å alltid velge de mest bærekraftige alternativene som er tilgjengelige i alle aspekter av arbeidet vårt.

Vi bruker kun klassifiserte og/eller sertifiserte bærekraftige materialer produsert hos leverandører (på alle nivåer) med sertifiseringer som dekker både ansatte og produkter. Alle nye leverandører screenes etter miljøkriterier, noe som betyr at Underprotection krever at leverandører har minst én av følgende tredjepartssertifiseringer: GOTS, WRAP, SEDEX, BSCI, ISO9001-2015, OEKO-TEX og GRS.
Vi gjør alltid vårt beste for å unngå avfall, men dersom det oppstår avfall tar vi dette inn og bruker det i vårt returprogram.

Når vi starter et samarbeid med en ny leverandør, er vi alltid enige om våre forretningsvilkår som inkluderer våre forventninger til alle leverandørnivåer – og gir ikke rom for misforståelser når det kommer til menneskerettigheter. For ordens skyld har det ikke vært noen tilfeller av manglende overholdelse og/eller dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata for rapporteringsperioden og alle de foregående periodene.

VISSTE DU?

Vi lanserte vårt tilbehørsprogram tilbake i 2011 for å unngå sløsing, og nå består det av øyemasker, scrunchies, toalettposer og vesker.

VÅR TILNÆRING TIL BÆREKRAFT

Som et B Corp-sertifisert selskap er vi juridisk forpliktet til å drive en virksomhet som er forpliktet til å bruke vår innvirkning som en kraft for det gode og gjøre alt i vår makt for å alltid velge de mest bærekraftige alternativene som er tilgjengelige i alle aspekter av arbeidet vårt.

Vi bruker kun klassifiserte og/eller sertifiserte bærekraftige materialer produsert hos leverandører (på alle nivåer) med sertifiseringer som dekker både ansatte og produkter. Alle nye leverandører screenes etter miljøkriterier, noe som betyr at Underprotection krever at leverandører har minst én av følgende tredjepartssertifiseringer: GOTS, WRAP, SEDEX, BSCI, ISO9001-2015, OEKO-TEX og GRS.
Vi gjør alltid vårt beste for å unngå avfall, men dersom det oppstår avfall tar vi dette inn og bruker det i vårt returprogram.

Når vi starter et samarbeid med en ny leverandør, er vi alltid enige om våre forretningsvilkår som inkluderer våre forventninger til alle leverandørnivåer – og gir ikke rom for misforståelser når det kommer til menneskerettigheter. For ordens skyld har det ikke vært noen tilfeller av manglende overholdelse og/eller dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata for rapporteringsperioden og alle de foregående periodene.

MATERIALER OG RESSURSBRUK

MATERIALER OG RESSURSBRUK

VÅR TILNÆRING TIL MATERIALER

Det er ingen hemmelighet at råvareproduksjon og -innkjøp er et av de mest kritiske punktene i moteindustrien når det kommer til bærekraft. Hos Underprotection er vi forpliktet til å sikre at innkjøpet av råvarene som brukes i produktene våre, oppnås på en ansvarlig og bærekraftig måte. Videre vurderes sosiale og miljømessige påvirkninger alltid under innkjøpsprosessen.
Hos Underprotection bruker vi kun materialer som er klassifisert eller sertifisert bærekraftig. Vi ønsker å sikre at produktene våre ved slutten av livssyklusen er så gjenbrukbare som mulig, og det er grunnen til at vi sikter etter de beste tilgjengelige kvalitetene. Ved bruk av naturmaterialer velger vi kvaliteter så nær 100 % som mulig og prøver derfor å unngå at kvaliteter med flere ulike materialer blandes.

Bruk av materialer og gjenvunnede produkter

Flertallet av naturmaterialene vi bruker er TENCEL Lyocell, ansvarlig ull og økologisk bomull. De syntetiske materialene vi bruker kommer alle fra resirkulerte kilder og er GRS-sertifisert for å garantere at den resirkulerte delen faktisk er resirkulert.

Siden returprogrammet først ble lansert i 2022 på hjemmemarkedet vårt, kommer mindre enn 1 % av våre inputmaterialer fra gjenvunnede produkter. Vi forventer absolutt at denne frekvensen vil øke i løpet av de påfølgende årene etter hvert som programmet får mer drahjelp.

Produktsikkerhet og merking

Vi er i samsvar med gjeldende EU-forskrifter angående helse- og sikkerhetspåvirkningene av produktene våre, og vi har ikke hatt noen tilfeller av manglende samsvar siden grunnleggelsen av Underprotection. Videre er alle våre GOTS-sertifiserte produkter som standard screenet for helse- og sikkerhetsfordeler, noe som gir kundene våre et troverdig kvalitetsstempel.
I tillegg til den nødvendige fysiske etiketten, har vi laget en omfattende nettveiledning for våre kunder om avhending av produktene, sikker bruk og stell og innkjøp av komponentene.

VÅR TILNÆRING TIL MATERIALER

Det er ingen hemmelighet at råvareproduksjon og -innkjøp er et av de mest kritiske punktene i moteindustrien når det kommer til bærekraft. Hos Underprotection er vi forpliktet til å sikre at innkjøpet av råvarene som brukes i produktene våre, oppnås på en ansvarlig og bærekraftig måte. Videre vurderes sosiale og miljømessige påvirkninger alltid under innkjøpsprosessen.
Hos Underprotection bruker vi kun materialer som er klassifisert eller sertifisert bærekraftig. Vi ønsker å sikre at produktene våre ved slutten av livssyklusen er så gjenbrukbare som mulig, og det er grunnen til at vi sikter etter de beste tilgjengelige kvalitetene. Ved bruk av naturmaterialer velger vi kvaliteter så nær 100 % som mulig og prøver derfor å unngå at kvaliteter med flere ulike materialer blandes.

Bruk av materialer og gjenvunnede produkter

Flertallet av naturmaterialene vi bruker er TENCEL Lyocell, ansvarlig ull og økologisk bomull. De syntetiske materialene vi bruker kommer alle fra resirkulerte kilder og er GRS-sertifisert for å garantere at den resirkulerte delen faktisk er resirkulert.

Siden returprogrammet først ble lansert i 2022 på hjemmemarkedet vårt, kommer mindre enn 1 % av våre inputmaterialer fra gjenvunnede produkter. Vi forventer absolutt at denne frekvensen vil øke i løpet av de påfølgende årene etter hvert som programmet får mer drahjelp.

Produktsikkerhet og merking

Vi er i samsvar med gjeldende EU-forskrifter angående helse- og sikkerhetspåvirkningene av produktene våre, og vi har ikke hatt noen tilfeller av manglende samsvar siden grunnleggelsen av Underprotection. Videre er alle våre GOTS-sertifiserte produkter som standard screenet for helse- og sikkerhetsfordeler, noe som gir kundene våre et troverdig kvalitetsstempel.
I tillegg til den nødvendige fysiske etiketten, har vi laget en omfattende nettveiledning for våre kunder om avhending av produktene, sikker bruk og stell og innkjøp av komponentene.

BLI KJENT VÅRE MATERIALER

TENCEL ™ LYOCELL

TENCEL ™ Lyocell-fibre er allsidige og gir naturlig komfort. De kan kombineres med ulike tekstilfibre for å forbedre stoffets estetikk og funksjonalitet. Disse fibrene er sterke, skånsomme mot huden og absorberer effektivt fuktighet. TENCEL ™ Lyocell-fibre er produsert ved hjelp av en miljømessig ansvarlig lukket sløyfeprosess som resirkulerer behandlet vann og løsemidler.

RESIRKULERT POLYESTER

Resirkulert polyester blir sett på som et miljøvennlig valg i tekstiler siden det krever mindre energi å produsere sammenlignet med virgin polyester, med anslag som varierer fra 33 % til 53 %.
Det bidrar også til å redusere plastavfall på søppelfyllinger og hav siden det er laget av resirkulerte flasker og annen plast. I tillegg genererer det færre utslipp sammenlignet med ny polyesterproduksjon. Den resirkulerte polyesteren som brukes er GRS-sertifisert.

BANANFIBRE

Bananstoff er et bærekraftig materiale laget av bananblader. Bananplanter er miljøvennlige
å vokse siden de sjelden trenger gjødsel eller sprøytemidler. Fibrene som brukes er først og fremst avfallsstoffer fra rester av bananplanter og behandles etter at fruktene er høstet. Disse fibrene er egnet for å lage lette og fine stoffer, noe som gjør dem ideelle for loungewear. Bananbladfibre omdannes til 100 % naturlig lyocell.

RESIRKULERT POLYAMID

Q-NOVA resirkulert polyamid er laget av minst 99 % regenererte råvarer som ville vært bortkastet i tekstilindustrien. Fiberen produseres ved hjelp av et mekanisk regenereringssystem som ikke involverer kjemikalier, noe som gjør sluttproduktet bærekraftig.
Den er egnet for å lage robuste blonder og mesh-stoffer, ideell for å lage vakre undertøysdesign. De fleste av de resirkulerte polyamidstoffene som brukes har GRS-sertifiseringen på grunn av deres høye innhold av regenerert materiale.

RESIRKULERT ELASTANE

Våre italienske blondestoffer er laget med Roica Eco-Smart-garn, en GRS-sertifisert øko-stretch elastan som gir komfortabel stretch. Dette garnet er produsert ved hjelp av en resirkuleringsteknologi som inneholder over 50 % industriavfall fra førforbruk fra tekstilproduksjon. Det elastiske garnet er en essensiell komponent for å skape moderne, smart og ansvarlig laget undertøy som er designet for hverdagsbruk og støtter produktutviklingen av Circular Economy.

MELKFIBER

Melkefiber er et tekstil laget av surmelk hentet fra meieriindustrien. Melkeproteinet trekkes ut og gjøres om til en fin, skinnende fiber som kan spinnes til stoff. Det resulterende materialet er utrolig mykt og deler likheter med silke. Den bakteriostatiske naturen til melkefiber gjør den til et ideelt valg for produksjon av undertøy. Siden materialet er et biprodukt og krever minimalt med kjemikalier under produksjon, regnes det som et bærekraftig stoff.

ORGANISK BOMULL

Økologisk bomull er produsert uten bruk av plantevernmidler, syntetiske vekstregulatorer eller genmodifiserte frø. Sertifiseringsorganisasjoner verifiserer at økologiske leverandører kun bruker tillatte metoder og materialer i produksjonen. Naturlig vekstskifte brukes ofte på åkrene, noe som resulterer i mer fruktbar jord og høyere utbytte av motstandsdyktige planter. Vår økologiske bomull er GOTS-sertifisert.

RESIRKULERT ULL

Vi prioriterer gjenbruk fremfor produksjon og bruker resirkulert ull for å spare råvarer og gi nytt liv til gamle plagg. Prosessen innebærer å spinne og veve eller strikke revet stoff til nytt materiale, som krever mindre energi og genererer mindre stoffavfall. Resirkulert ull er svært slitesterk og behagelig og har evnen til å regulere kroppstemperaturen godt.

Vår resirkulerte ull er produsert i Europa.

 

ANSVARLIG ULL

Vi streber etter etisk innkjøp av ny ull som brukes i noen av våre strikkeprodukter. Vår klorfrie merinoull er 100 % mulesing-fri, med regelmessig rengjøring og trimming av sauene for å sikre
deres helse og velvære.

Ullen vår er produsert i Europa og er myk, pustende og lett å ta vare på .

TENCEL ™ LYOCELL

TENCEL ™ Lyocell-fibre er allsidige og gir naturlig komfort. De kan kombineres med ulike tekstilfibre for å forbedre stoffets estetikk og funksjonalitet. Disse fibrene er sterke, skånsomme mot huden og absorberer effektivt fuktighet. TENCEL ™ Lyocell-fibre er produsert ved hjelp av en miljømessig ansvarlig lukket sløyfeprosess som resirkulerer behandlet vann og løsemidler.

RESIRKULERT POLYESTER

Resirkulert polyester blir sett på som et miljøvennlig valg i tekstiler siden det krever mindre energi å produsere sammenlignet med virgin polyester, med anslag som varierer fra 33 % til 53 %.
Det bidrar også til å redusere plastavfall på søppelfyllinger og hav siden det er laget av resirkulerte flasker og annen plast. I tillegg genererer det færre utslipp sammenlignet med ny polyesterproduksjon. Den resirkulerte polyesteren som brukes er GRS-sertifisert.

BANANFIBRE

Bananstoff er et bærekraftig materiale laget av bananblader. Bananplanter er miljøvennlige
å vokse siden de sjelden trenger gjødsel eller sprøytemidler. Fibrene som brukes er først og fremst avfallsstoffer fra rester av bananplanter og behandles etter at fruktene er høstet. Disse fibrene er egnet for å lage lette og fine stoffer, noe som gjør dem ideelle for loungewear. Bananbladfibre omdannes til 100 % naturlig lyocell.

RESIRKULERT POLYAMID

Q-NOVA resirkulert polyamid er laget av minst 99 % regenererte råvarer som ville vært bortkastet i tekstilindustrien. Fiberen produseres ved hjelp av et mekanisk regenereringssystem som ikke involverer kjemikalier, noe som gjør sluttproduktet bærekraftig.
Den er egnet for å lage robuste blonder og mesh-stoffer, ideell for å lage vakre undertøysdesign. De fleste av de resirkulerte polyamidstoffene som brukes har GRS-sertifiseringen på grunn av deres høye innhold av regenerert materiale.

RESIRKULERT ELASTANE

Våre italienske blondestoffer er laget med Roica Eco-Smart-garn, en GRS-sertifisert øko-stretch elastan som gir komfortabel stretch. Dette garnet er produsert ved hjelp av en resirkuleringsteknologi som inneholder over 50 % industriavfall fra førforbruk fra tekstilproduksjon. Det elastiske garnet er en essensiell komponent for å skape moderne, smart og ansvarlig laget undertøy som er designet for hverdagsbruk og støtter produktutviklingen av Circular Economy.

MELKFIBER

Melkefiber er et tekstil laget av surmelk hentet fra meieriindustrien. Melkeproteinet trekkes ut og gjøres om til en fin, skinnende fiber som kan spinnes til stoff. Det resulterende materialet er utrolig mykt og deler likheter med silke. Den bakteriostatiske naturen til melkefiber gjør den til et ideelt valg for produksjon av undertøy. Siden materialet er et biprodukt og krever minimalt med kjemikalier under produksjon, regnes det som et bærekraftig stoff.

ORGANISK BOMULL

Økologisk bomull er produsert uten bruk av plantevernmidler, syntetiske vekstregulatorer eller genmodifiserte frø. Sertifiseringsorganisasjoner verifiserer at økologiske leverandører kun bruker tillatte metoder og materialer i produksjonen. Naturlig vekstskifte brukes ofte på åkrene, noe som resulterer i mer fruktbar jord og høyere utbytte av motstandsdyktige planter. Vår økologiske bomull er GOTS-sertifisert.

RESIRKULERT ULL

Vi prioriterer gjenbruk fremfor produksjon og bruker resirkulert ull for å spare råvarer og gi nytt liv til gamle plagg. Prosessen innebærer å spinne og veve eller strikke revet stoff til nytt materiale, som krever mindre energi og genererer mindre stoffavfall. Resirkulert ull er svært slitesterk og behagelig og har evnen til å regulere kroppstemperaturen godt.

Vår resirkulerte ull er produsert i Europa.

 

ANSVARLIG ULL

Vi streber etter etisk innkjøp av ny ull som brukes i noen av våre strikkeprodukter. Vår klorfrie merinoull er 100 % mulesing-fri, med regelmessig rengjøring og trimming av sauene for å sikre
deres helse og velvære.

Ullen vår er produsert i Europa og er myk, pustende og lett å ta vare på .

Les mer om våre materialer her .

RESSURSBRUK

Klimaendringer og de massive problemene knyttet til dem er fortsatt en av verdens mest presserende utfordringer. Som et lite, men likevel globalt merke, ønsker vi å ta ledelsen og spille vår rolle i å takle klimakrisen - for fremtiden til virksomheten vår og planeten vår. Vi streber etter å bruke materialer med lavest miljøpåvirkning i kolleksjonene våre, og vi er dedikerte til å kontinuerlig utvikle oss etter hvert som nye innovasjoner blir tilgjengelige.

Ved våre anlegg i København oppfordrer vi utleieren vår til å installere solcellepaneler i fremtiden. Det er et lite skritt, men vi har stor tro på at vi kan påvirke våre interessenter til å handle, så morgendagens solskinn kan drive anleggene våre.

En sentral del av å ta ansvar for bruken av verdens begrensede naturressurser er å få kunnskap om vår egen påvirkning. Derfor overvåker vi fra og med i år vår totale energibruk og kartlegger våre totale klimagassutslipp.
Dette er en svært kompleks prosess da den krever data fra alle operasjoner i selskapet vårt. For øyeblikket er vi ikke i stand til å samle inn data om vår bruk av fjernvarme på grunn av kompleks administrasjon.

Det fremgår tydelig av grafikken at våre største utslipp er i scope 3 . GHG scope 3-utslipp relaterer seg til alle utslippene en bedrift er ansvarlig for utenfor sine egne vegger - det vil si: alle utslipp fra bedriftens verdikjede.

* Utslippene er basert på energiforbruket beskrevet ovenfor og på alle tilgjengelige data fra verdikjeden som produksjon og transport. Disse dataene er delvis mangelfulle da ikke alle data fra verdikjeden er gitt. Utslippene er beregnet i Klimakompasset av Næringstilsynet.  Klimakompasset er basert på den internasjonalt anerkjente Greenhouse Gas Protocol. Dette er første året vi registrerer og måler utslippene våre, derfor kan vi først rapportere om reduksjonen av klimagassutslipp fra neste år.
Utslipp er basert på våre egne innspill og innspill fra våre leverandører og er ikke tredjepartsgodkjent.

RESSURSBRUK

Klimaendringer og de massive problemene knyttet til dem er fortsatt en av verdens mest presserende utfordringer. Som et lite, men likevel globalt merke, ønsker vi å ta ledelsen og spille vår rolle i å takle klimakrisen - for fremtiden til virksomheten vår og planeten vår. Vi streber etter å bruke materialer med lavest miljøpåvirkning i kolleksjonene våre, og vi er dedikerte til å kontinuerlig utvikle oss etter hvert som nye innovasjoner blir tilgjengelige.

Ved våre anlegg i København oppfordrer vi utleieren vår til å installere solcellepaneler i fremtiden. Det er et lite skritt, men vi har stor tro på at vi kan påvirke våre interessenter til å handle, så morgendagens solskinn kan drive anleggene våre.

En sentral del av å ta ansvar for bruken av verdens begrensede naturressurser er å få kunnskap om vår egen påvirkning. Derfor overvåker vi fra og med i år vår totale energibruk og kartlegger våre totale klimagassutslipp.
Dette er en svært kompleks prosess da den krever data fra alle operasjoner i selskapet vårt. For øyeblikket er vi ikke i stand til å samle inn data om vår bruk av fjernvarme på grunn av kompleks administrasjon.


Det fremgår tydelig av grafikken at våre største utslipp er i scope 3
. GHG scope 3-utslipp relaterer seg til alle utslippene en bedrift er ansvarlig for utenfor sine egne vegger - det vil si: alle utslipp fra bedriftens verdikjede.

* Utslippene er basert på energiforbruket beskrevet ovenfor og på alle tilgjengelige data fra verdikjeden som produksjon og transport. Disse dataene er delvis mangelfulle da ikke alle data fra verdikjeden er gitt. Utslippene er beregnet i Klimakompasset av Næringstilsynet.  Klimakompasset er basert på den internasjonalt anerkjente Greenhouse Gas Protocol. Dette er første året vi registrerer og måler utslippene våre, derfor kan vi først rapportere om reduksjonen av klimagassutslipp fra neste år.
Utslipp er basert på våre egne innspill og innspill fra våre leverandører og er ikke tredjepartsgodkjent.

VISSTE DU?

Vår hovedleverandør i India har installert solcellepaneler til kraftproduksjonsanlegg, og hun høster også regnvann.
Hun er vår første og eldste leverandør og vi har jobbet
med henne i 13 år nå og hjalp henne med å få GOTS &
ISO-9001:2015-sertifiseringer.

VISSTE DU?

Vår hovedleverandør i India har installert solcellepaneler til kraftproduksjonsanlegg, og hun høster også regnvann.
Hun er vår første og eldste leverandør og vi har jobbet
med henne i 13 år nå og hjalp henne med å få GOTS &
ISO-9001:2015-sertifiseringer.

VISSTE DU?

Vår hovedleverandør i India har installert solcellepaneler til kraftproduksjonsanlegg, og hun høster også regnvann. Hun er vår første og eldste leverandør og vi har jobbet med henne i 13 år nå og hjulpet henne med å få tak i GOTS &
ISO-9001:2015-sertifiseringer.

Av alle innsamlede og beregnede utslipp kan totalt 79 % tilskrives varetransport. Dette skyldes først og fremst flytrafikken som slipper ut enorme mengder CO 2 og står for en stor del av frakten fra Kina og India * .
Dette er et satsingsområde som vi vil ta på alvor i fremtiden og jobbe for å redusere. All vår innkjøp av materialer er plassert nær fabrikkene våre, og de er alle strategisk utvalgt for å unngå unødvendig transport.

* Det skal bemerkes at beregningene er gjort ved hjelp av The Radiative Forcing Index (FRI) faktor – en multiplikator som tar hensyn til gasser som slippes ut til atmosfæren når man flyr i høyden. Denne faktoren gir det mest rettmessige utslippet, da utslipp i store høyder er mer skadelig. Denne faktoren må tas i betraktning når vi sammenligner flyutslippene våre med andre lignende data.

Av alle innsamlede og beregnede utslipp kan totalt 79 % tilskrives varetransport. Dette skyldes først og fremst flytrafikken som slipper ut enorme mengder CO 2 og står for en stor del av frakten fra Kina og India * .
Dette er et satsingsområde som vi vil ta på alvor i fremtiden og jobbe for å redusere. All vår innkjøp av materialer er plassert nær fabrikkene våre, og de er alle strategisk utvalgt for å unngå unødvendig transport.

* Det skal bemerkes at beregningene er gjort ved hjelp av The Radiative Forcing Index (FRI) faktor – en multiplikator som tar hensyn til gasser som slippes ut til atmosfæren når man flyr i høyden. Denne faktoren gir det mest rettmessige utslippet, da utslipp i store høyder er mer skadelig. Denne faktoren må tas i betraktning når vi sammenligner flyutslippene våre med andre lignende data.Avfall

Vi driver kun et lite kontor og lager, så genereringen av avfall er begrenset. Videre er kontoret vårt en del av et felles anlegg og som sådan har vi felles avfallsdunker. Vi har ikke målt vår generelle avfallsproduksjon, da den vurderes å ikke være signifikant. Vi har overtalt utleieren vår til å installere flere søppeldunker slik at mest mulig avfall kan resirkuleres.

Vi har imidlertid iverksatt en policy tilbake i 2010 om aldri å kaste ubrukte, returnerte og skadede tekstiler. Vi lagrer det til vi finner bruk for det.
I 2022 lanserte vi vår første resirkulerte kolleksjon noensinne, som består av tilgangsmateriale som vi har lagret i løpet av årene til nytt tilbehør og vesker. Det betydelige avfallet genereres hos våre leverandører, og siden vi begynte i 2010, lanserte vi vår tilbehørslinje i 2012, bestående av øyemasker, toalettposer og scrunchies for å minimere og eliminere dette problemet.


Avfall

Vi driver kun et lite kontor og lager, så genereringen av avfall er begrenset. Videre er kontoret vårt en del av et felles anlegg og som sådan har vi felles avfallsdunker. Vi har ikke målt vår generelle avfallsproduksjon, da den vurderes å ikke være signifikant. Vi har overtalt utleieren vår til å installere flere søppeldunker slik at mest mulig avfall kan resirkuleres.

Vi har imidlertid iverksatt en policy tilbake i 2010 om aldri å kaste ubrukte, returnerte og skadede tekstiler. Vi lagrer det til vi finner bruk for det.
I 2022 lanserte vi vår første resirkulerte kolleksjon noensinne, som består av tilgangsmateriale som vi har lagret i løpet av årene til nytt tilbehør og vesker. Det betydelige avfallet genereres hos våre leverandører, og siden vi begynte i 2010, lanserte vi tilbehørsserien vår i 2011, bestående av øyemasker, toalettposer og scrunchies for å minimere og eliminere dette problemet.

LUKKING AV SLØKKEN

LUKKING AV SLØKKEN

Sirkularitet er et avgjørende aspekt ved bærekraftig mote. Den understreker behovet for å minimere avfall og maksimere verdien av ressursene i produksjon og forbruk av moteprodukter. I et sirkulært motesystem holdes materialer i bruk så lenge som mulig, gjennom praksiser som resirkulering, resirkulering og gjenbruk. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen av mote, men skaper også nye økonomiske muligheter og fremmer sosial bærekraft ved å støtte rettferdige og etiske arbeidsforhold.

Produktbruk og utvidet levetid

Omsorgspolicy

Bærekraft er ikke bare et valg av materialer og produksjonsbetingelser. Vi jobber for å sikre holdbarheten til alt vi lager gjennom høye kvalitetsstandarder.

Moteindustrien må gå fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell, og vi prøver å gjøre vårt ved å vurdere hele syklusen til produktene våre fra produksjon til nedbrytning av materialer. Derfor oppfordrer vi våre kunder til å ta godt vare på sine kjære plagg.

Det mest bærekraftige du kan gjøre som kunde er å konsumere klokt og vaske og ta vare på tingene du anskaffer riktig. På den måten kan produktene dine leve så lenge som mulig – til beste for deg og planeten vår. Vi gir våre kunder en grundig vaske- og pleieguide for alle våre ulike plaggtyper – Les mer her .


Sirkularitet er et avgjørende aspekt ved bærekraftig mote. Den understreker behovet for å minimere avfall og maksimere verdien av ressursene i produksjon og forbruk av moteprodukter. I et sirkulært motesystem holdes materialer i bruk så lenge som mulig, gjennom praksiser som resirkulering, resirkulering og gjenbruk. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen av mote, men skaper også nye økonomiske muligheter og fremmer sosial bærekraft ved å støtte rettferdige og etiske arbeidsforhold.

Produktbruk og utvidet levetid

Omsorgspolicy

Bærekraft er ikke bare et valg av materialer og produksjonsbetingelser. Vi jobber for å sikre holdbarheten til alt vi lager gjennom høye kvalitetsstandarder.

Moteindustrien må gå fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell, og vi prøver å gjøre vårt ved å vurdere hele syklusen til produktene våre fra produksjon til nedbrytning av materialer. Derfor oppfordrer vi våre kunder til å ta godt vare på sine kjære plagg.

Det mest bærekraftige du kan gjøre som kunde er å konsumere klokt og vaske og ta vare på tingene du anskaffer riktig. På den måten kan produktene dine leve så lenge som mulig – til beste for deg og planeten vår. Vi gir våre kunder en grundig vaske- og pleieguide for alle våre ulike plaggtyper – Les mer her .

FORSYNINGSKJEDE — JOBBER SAMMEN

FORSYNINGSKJEDE — JOBBER SAMMEN

 Vår globale forsyningskjede

Forsyningskjeden til Underprotection, som i tekstilindustrien generelt, består av mange nivåer og operasjoner som visualisert i diagrammet.
Jo mer vi beveger oss oppover i forsyningskjeden, jo mer komplekst blir det å kontrollere prosessene og sikre full synlighet.


 

Vår globale forsyningskjede

Forsyningskjeden til Underprotection, som i tekstilindustrien generelt, består
av mange nivåer og operasjoner som visualisert i diagrammet.
Jo mer vi beveger oss oppover i forsyningskjeden, jo mer komplekst blir det å kontrollere prosessene og sikre full synlighet.

Bygge en sosialt ansvarlig forsyningskjede

Code of Conduct

Hos Underprotection jobber vi hardt for å fremme synlighet og forbedre de generelle forholdene for alle nivåer i forsyningskjeden. Med våre etiske retningslinjer har vi laget et sett med standarder som forplikter oss til å drive en ansvarlig og bærekraftig virksomhet, for å sikre at produktene våre produseres under ansvarlige forhold.

Vi oppfordrer våre forretningspartnere til å forplikte seg til å implementere standardene, prosessene og kravene i disse etiske retningslinjene i sin egen virksomhet og til å samarbeide med deres leverandører og forretningspartnere for også å implementere retningslinjene, standardene og prosessene i retningslinjene.

Våre etiske retningslinjer inkluderer flere temaer innen menneskerettigheter og arbeidsrettigheter og miljø, som politikk angående barnearbeid, ansettelsesforhold, lønn og goder, kjemikalier, luftkvalitet og dyrevelferd. Til tross for at vi samarbeider med våre leverandører for å skape sikre arbeidsforhold, anerkjenner vi potensielle risikoer. De fleste av våre leverandører er imidlertid lokalisert i Europa, hvor disse temaene blir bedre håndtert.

Hos våre leverandører lokalisert i India og Kina hvor retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er mindre vanlig, er det en risiko for at rettighetene til de ansatte blir krenket. Disse risikoene inkluderer bruk av barnearbeid, tvangsarbeid og unge arbeidere utsatt for farlig arbeid. Selv om vi ikke har identifisert faktiske negative påvirkninger i forsyningskjeden angående disse temaene, gjør vi vårt beste for å redusere disse risikoene via tredjepartssertifiseringer og fortsette dialogen med leverandørene. Vi har samarbeidet med en håndfull av våre leverandører i mer enn et tiår og besøkt deres anlegg flere ganger i løpet av årene. Ved alle våre besøk har vi sittet igjen med et inntrykk av at arbeiderne blir behandlet godt og i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Arbeid i en global forsyningskjede kan det oppstå risiko for korrupsjon et sted i nivåene oppstrøms. Jo mer oppstrøms, jo mindre synlighet, men likevel vurderer vi 100 % av virksomheten vår for risiko knyttet til korrupsjon og har ennå ikke registrert bekreftede hendelser av korrupsjon. Likevel er vi klar over at korrupsjon sannsynligvis forekommer til tross for våre etiske retningslinjer og bruk av pålitelige partnere. Vi tror at risikovurdering og å legge press på partnerne våre suksessivt vil redusere risikoen for korrupsjon, slik at vi alle kan omfavne en mer pålitelig og tillitsfull morgendag.

Les hele våre etiske retningslinjer her .

Bygge en sosialt ansvarlig
Forsyningskjede


Code of Conduct

Hos Underprotection jobber vi hardt for å fremme synlighet og forbedre de generelle forholdene for alle nivåer i forsyningskjeden. Med våre etiske retningslinjer har vi laget et sett med standarder som forplikter oss til å drive en ansvarlig og bærekraftig virksomhet, for å sikre at produktene våre produseres under ansvarlige forhold.

Vi oppfordrer våre forretningspartnere til å forplikte seg til å implementere standardene, prosessene og kravene i disse etiske retningslinjene i sin egen virksomhet og til å samarbeide med deres leverandører og forretningspartnere for også å implementere retningslinjene, standardene og prosessene i retningslinjene.

Våre etiske retningslinjer inkluderer flere temaer innen menneskerettigheter og arbeidsrettigheter og miljø, som politikk angående barnearbeid, ansettelsesforhold, lønn og goder, kjemikalier, luftkvalitet og dyrevelferd. Til tross for at vi samarbeider med våre leverandører for å skape sikre arbeidsforhold, anerkjenner vi potensielle risikoer. De fleste av våre leverandører er imidlertid lokalisert i Europa, hvor disse temaene blir bedre håndtert.

Hos våre leverandører lokalisert i India og Kina hvor retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er mindre vanlig, er det en risiko for at rettighetene til de ansatte blir krenket. Disse risikoene inkluderer bruk av barnearbeid, tvangsarbeid og unge arbeidere utsatt for farlig arbeid. Selv om vi ikke har identifisert faktiske negative effekter i forsyningskjeden angående disse temaene, gjør vi vårt beste for å redusere disse risikoene via tredjepartssertifiseringer og fortsette dialogen med leverandørene. Vi har samarbeidet med en håndfull av våre leverandører i mer enn et tiår og besøkt anleggene deres flere ganger i løpet av årene. Ved alle våre besøk har vi sittet igjen med et inntrykk av at arbeiderne blir behandlet godt og i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Arbeid i en global forsyningskjede kan det oppstå risiko for korrupsjon et sted i nivåene oppstrøms. Jo mer oppstrøms, jo mindre synlighet, men likevel vurderer vi 100 % av virksomheten vår for risiko knyttet til korrupsjon og har ennå ikke registrert bekreftede hendelser av korrupsjon. Likevel er vi klar over at korrupsjon sannsynligvis forekommer til tross for våre etiske retningslinjer og bruk av pålitelige partnere. Vi tror at risikovurdering og å legge press på partnerne våre suksessivt vil redusere risikoen for korrupsjon, slik at vi alle kan omfavne en mer pålitelig og tillitsfull morgendag.

Les hele våre etiske retningslinjer her .


VISSTE DU?

Alle våre leverandører er screenet etter sosiale og miljømessige kriterier. Vi aksepterer kun leverandører som har minst én av følgende sertifiseringer: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP
og Øko-Tex.

VISSTE DU?

Alle våre leverandører er screenet etter sosiale og miljømessige kriterier. Vi aksepterer kun leverandører som har minst én av følgende sertifiseringer: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP og Oeko-Tex.

Bygge en sosialt ansvarlig
Forsyningskjede


Code of Conduct

Hos Underprotection jobber vi hardt for å fremme synlighet og forbedre de generelle forholdene for alle nivåer i forsyningskjeden. Med våre etiske retningslinjer har vi laget et sett med standarder som forplikter oss til å drive en ansvarlig og bærekraftig virksomhet, for å sikre at produktene våre produseres under ansvarlige forhold.

Vi oppfordrer våre forretningspartnere til å forplikte seg til å implementere standardene, prosessene og kravene i disse etiske retningslinjene i sin egen virksomhet og til å samarbeide med deres leverandører og forretningspartnere for også å implementere retningslinjene, standardene og prosessene i retningslinjene.

Våre etiske retningslinjer inkluderer flere temaer innen menneskerettigheter og arbeidsrettigheter og miljø, som politikk angående barnearbeid, ansettelsesforhold, lønn og goder, kjemikalier, luftkvalitet og dyrevelferd. Til tross for at vi samarbeider med våre leverandører for å skape sikre arbeidsforhold, anerkjenner vi potensielle risikoer. De fleste av våre leverandører er imidlertid lokalisert i Europa, hvor disse temaene blir bedre håndtert.

Hos våre leverandører lokalisert i India og Kina hvor retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er mindre vanlig, er det en risiko for at rettighetene til de ansatte blir krenket. Disse risikoene inkluderer bruk av barnearbeid, tvangsarbeid og unge arbeidere utsatt for farlig arbeid. Selv om vi ikke har identifisert faktiske negative effekter i forsyningskjeden angående disse temaene, gjør vi vårt beste for å redusere disse risikoene via tredjepartssertifiseringer og fortsette dialogen med leverandørene. Vi har samarbeidet med en håndfull av våre leverandører i mer enn et tiår og besøkt anleggene deres flere ganger i løpet av årene. Ved alle våre besøk har vi sittet igjen med et inntrykk av at arbeiderne blir behandlet godt og i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Arbeid i en global forsyningskjede kan det oppstå risiko for korrupsjon et sted i nivåene oppstrøms. Jo mer oppstrøms, jo mindre synlighet, men likevel vurderer vi 100 % av virksomheten vår for risiko knyttet til korrupsjon og har ennå ikke registrert bekreftede hendelser av korrupsjon. Likevel er vi klar over at korrupsjon sannsynligvis forekommer til tross for våre etiske retningslinjer og bruk av pålitelige partnere. Vi tror at risikovurdering og å legge press på partnerne våre suksessivt vil redusere risikoen for korrupsjon, slik at vi alle kan omfavne en mer pålitelig og tillitsfull morgendag.

Les hele våre etiske retningslinjer her .


VISSTE DU?

Alle våre leverandører er screenet etter sosiale og miljømessige kriterier. Vi aksepterer kun leverandører som har minst én av følgende sertifiseringer: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP og Oeko-Tex.

VISSTE DU?

Alle våre leverandører er screenet etter sosiale og miljømessige kriterier. Vi aksepterer kun leverandører som har minst én av følgende sertifiseringer: BSCI/SEDEX, GOTS, WRAP og Oeko-Tex.

Våre bærekraftige partnerskap

Bærekraftige samarbeid er avgjørende for at vi skal fortsette å forbedre og utvikle innovative løsninger for en bedre fremtid. 'I Tråd Med Verden' er et vakkert eksempel på hvordan disse samarbeidene kan komme verden til gode på hver av de tre bunnlinjene, men vi er også engasjert i flere andre prosjekter som alle jobber for en mer bærekraftig morgendag.


Bærekraftige samarbeid er avgjørende for at vi skal fortsette å forbedre og utvikle innovative løsninger for en bedre fremtid. 'I Tråd Med Verden' er et vakkert eksempel på hvordan disse samarbeidene kan komme verden til gode på hver av de tre bunnlinjene, men vi er også engasjert i flere andre prosjekter som alle jobber for en mer bærekraftig morgendag.Vi har produsert en kolleksjon i samarbeid med Rodinia Generation, som vi er ekstremt stolte av. Hver individuelle stil i denne eksklusive kolleksjonen trykkes uten bruk av vann, noe som er en virkelig viktig endring når det kommer til trykte tekstiler. Rodinia Generations produksjon er en banebrytende løsning som gjør oss i stand til å heve vårt bærekraftsnivå og være enda mer ansvarlige.

Alle stiler er sydd på en fabrikk i Europa. Bærekraftig hele veien,
slik at du kan handle med god samvittighet.

Handle kolleksjonen her .


ReSea Project er på et oppdrag for å stoppe verdenshavene fra å flyte over av plast, og hele prosjektet skaper positive bølger i det globale samfunnet. Oppryddingsprosessen og løsningen er fellesskapsdrevet, noe som betyr at ReSea ansetter folk i lokalsamfunn for å samle inn all plasten som forurenser verdens hav og elver. For å være mer nøyaktig har vi forpliktet oss til å rense 1000 kg plastavfall fra hav og elver sammen med ReSea-prosjektet. Tilsvarer 50 000 plastflasker (500 ml) hvert år. Hver gang du kjøper et stykke Under Protection støtter du denne bevegelsen.

Sammen. For et plastfritt hav.
Les mer her .

Vi gjør verden litt grønnere sammen med Treeapp. Målet med Treeapp er å forbedre verden vi lever i ved å plante trær hver dag. Trærne er finansiert av miljøbevisste merkevarer, og plantingen av trærne utføres av lokale treplantingspartnere som sørger for at hvert tre de planter kommer naturen, dyrelivet og lokalsamfunnet til gode. For å være mer presis planter vi fast 150 trær hver måned, og i tillegg gir vi deg muligheten til å plante trær når du handler.

Tre for tre gjør vi verden litt grønnere hver dag. Fram til dette tidspunktet har 3000 trær blitt plantet på grunn av dette samarbeidet. Akademiske forskere har analysert treslagene plantet på tvers av disse stedene og ga et konservativt estimat på mengden karbon trærne vil absorbere gjennom hele livet.
Hvert år har vi som mål å øke vår forpliktelse til å plante trær.
Les mer her
.Utforsk våre andre grønne venner her .


Vi har produsert en kolleksjon i samarbeid med Rodinia Generation, som vi er ekstremt stolte av. Hver individuelle stil i denne eksklusive kolleksjonen trykkes uten bruk av vann, noe som er en virkelig viktig endring når det kommer til trykte tekstiler. Rodinia Generations produksjon er en banebrytende løsning som gjør oss i stand til å heve vårt bærekraftsnivå og være enda mer ansvarlige.

Alle stiler er sydd på en fabrikk i Europa. Bærekraftig hele veien,
slik at du kan handle med god samvittighet.

Handle kolleksjonen her .


ReSea Project er på et oppdrag for å stoppe verdenshavene fra å flyte over av plast, og hele prosjektet skaper positive bølger i det globale samfunnet. Oppryddingsprosessen og løsningen er fellesskapsdrevet, noe som betyr at ReSea ansetter folk i lokalsamfunn for å samle inn all plasten som forurenser verdens hav og elver. For å være mer nøyaktig har vi forpliktet oss til å rense 1000 kg plastavfall fra hav og elver sammen med ReSea-prosjektet. Tilsvarer 50 000 plastflasker (500 ml) hvert år. Hver gang du kjøper et stykke Under Protection støtter du denne bevegelsen.

Sammen. For et plastfritt hav.
Les mer her .

Vi gjør verden litt grønnere sammen med Treeapp. Målet med Treeapp er å forbedre verden vi lever i ved å plante trær hver dag. Trærne er finansiert av miljøbevisste merkevarer, og plantingen av trærne utføres av lokale treplantingspartnere som sørger for at hvert tre de planter kommer naturen, dyrelivet og lokalsamfunnet til gode. For å være mer presis planter vi fast 150 trær hver måned, og i tillegg gir vi deg muligheten til å plante trær når du handler.

Tre for tre gjør vi verden litt grønnere hver dag. Fram til dette tidspunktet har 3000 trær blitt plantet på grunn av dette samarbeidet. Akademiske forskere har analysert treslagene plantet på tvers av disse stedene og ga et konservativt estimat på mengden karbon trærne vil absorbere gjennom hele livet.
Hvert år har vi som mål å øke vår forpliktelse til å plante trær.
Les mer her
.


Utforsk våre andre grønne venner her .


Vi har produsert en kolleksjon i samarbeid med Rodinia Generation, som vi er ekstremt stolte av. Hver individuelle stil i denne eksklusive kolleksjonen trykkes uten
bruk av vann, noe som er en virkelig viktig endring når det kommer til trykte tekstiler. Rodinia Generations produksjon er en banebrytende løsning som gjør oss i stand til å heve vårt bærekraftsnivå og være enda mer ansvarlige.

Alle stiler er sydd på en fabrikk i Europa. Bærekraftig hele veien, slik at du kan handle med god samvittighet.

Handle kolleksjonen her .


ReSea Project er på et oppdrag for å stoppe verdenshavene fra å flyte over av plast, og hele prosjektet skaper positive bølger i det globale samfunnet. Oppryddingsprosessen og løsningen er fellesskapsdrevet, noe som betyr at ReSea ansetter folk i lokalsamfunn for å samle inn all plasten som forurenser verdens hav og elver. For å være mer nøyaktig har vi forpliktet oss til å rense 1000 kg plastavfall fra hav og elver sammen med ReSea-prosjektet. Tilsvarer 50 000 plastflasker (500 ml) hvert år. Hver gang du kjøper et stykke Under Protection støtter du denne bevegelsen.

Sammen. For et plastfritt hav.
Les mer her .

Vi gjør verden litt grønnere sammen med Treeapp. Målet med Treeapp er å forbedre verden vi lever i ved å plante trær hver dag. Trærne er finansiert av miljøbevisste merkevarer, og plantingen av trærne utføres av lokale treplantingspartnere som sørger for at hvert tre de planter kommer naturen, dyrelivet og lokalsamfunnet til gode. For å være mer presis planter vi fast 150 trær hver måned, og i tillegg gir vi deg muligheten til å plante trær når du handler.

Tre for tre gjør vi verden litt grønnere hver dag. Fram til dette tidspunktet har 3000 trær blitt plantet på grunn av dette samarbeidet. Akademiske forskere har analysert treslagene plantet på tvers av disse stedene og ga et konservativt estimat på mengden karbon trærne vil absorbere gjennom hele livet.
Hvert år har vi som mål å øke vår forpliktelse til å plante trær.
Les mer her
.


Utforsk våre andre grønne venner her .

FORTELL OSS HVA DU SYNES

Vi inviterer deg til å ta del i vår bærekraftige fremtid.
For spørsmål og tilbakemeldinger på rapporten vår, vennligst kontakt oss på info@underprotection.dk

FORTELL OSS HVA DU SYNES

Vi inviterer deg til å ta del i vår bærekraftige fremtid.
For spørsmål og tilbakemeldinger på rapporten vår, vennligst kontakt oss på info@underprotection.dk

NESTEN LIKE BÆREKRAFTIG SOM Å VÆRE NAKEN