PRODUKTION

På Underprotection jobbar vi med leverantörer från olika delar av världen. Det finns många kriterier och faktorer som spelar stor roll i vårt val av leverantörer. Viktigast är vårt krav på hög social hållbarhet när det kommer till de människor som faktiskt tillverkar våra produkter och samtidigt ett krav på högkvalitativa produkter i hållbara material. Ordentliga arbetsförhållanden och löner är en mänsklig rättighet och därför jobbar vi enbart med leverantörer som är certifierade för att försäkra oss om att social hållbarhet i produktionen. Genom att exklusivt samarbeta med certifierade leverantörer försäkrar vi oss om att även de stöttar rättvisa löner och arbetsförhållanden.

PRODUKTION

FABRIKERNA

PRODUKTION

MÄNNISKORNA

PRODUKTION

ARBETSMILJÖ

PRODUCTION

THE SUPPLY CHAIN

PRODUCTION

THE FUTURE