PRODUKTION

På Underprotection jobbar vi med leverantörer från olika delar av världen. Det finns många kriterier och faktorer som spelar stor roll i vårt val av leverantörer. Viktigast är vårt krav på hög social hållbarhet när det kommer till de människor som faktiskt tillverkar våra produkter och samtidigt ett krav på högkvalitativa produkter i hållbara material. Ordentliga arbetsförhållanden och löner är en mänsklig rättighet och därför jobbar vi enbart med leverantörer som är certifierade för att försäkra oss om att social hållbarhet i produktionen. Genom att exklusivt samarbeta med certifierade leverantörer försäkrar vi oss om att även de stöttar rättvisa löner och arbetsförhållanden.

PRODUKTION

FABRIKERNA

PRODUKTION

MÄNNISKORNA

PRODUKTION

ARBETSMILJÖ

PRODUCTION

LEVERANSKEDJAN

PRODUCTION

FRAMTIDEN