TAKE-BACK PROGRAM

TAKE-BACK PROGRAM

 

På trods af vores bestræbelser og højkvalitetsdesign, vil et Underprotection produkt til sidst nå en tilstand, hvor du ikke vil have det eller bruge det længere. Forhåbentlig slidt af at ha' været dit yndlingsprodukt.

Vores mission er, at Underprotection produkter aldrig bliver til affald, og vi tror på, at alt tøj, uanset tilstand, er værdifuldt. Derfor har vi startet vores returprogram – et program, der byder dine slidte Underprotection produkter velkommen og giver dem en ny chance ved at upcycle eller genanvende dem.

 

Sandt at sige, er dette vores første forsøg med at tage brugte produkter tilbage og finde løsninger på, hvordan man giver dem et nyt liv. På denne rejse vil vi lære og opbygge partnerskaber for at etablere den bedste løsning, efterhånden som genbrugsteknologien udvikler sig. Størstedelen af vores produkter er lavet af genanvendte materialer, men vores mål er, at kunne genanvende vores gamle produkter som vi får retur og fremstille nye bæredygtige Underprotection produkter. Det er ikke så nemt som det lyder, og for nogle af vores materialer er der endnu ikke åbenlyse løsninger til at sikre genanvendelse af høj værdi, da de nuværende genanvendelsesmuligheder sviner mere end de gavner.

TAKE-BACK PROGRAM

 

På trods af vores bestræbelser og højkvalitetsdesign, vil et Underprotection produkt til sidst nå en tilstand, hvor du ikke vil have det eller bruge det længere. Forhåbentlig slidt af at ha' været dit yndlingsprodukt.
Vores mission er, at Underprotection produkter aldrig bliver til affald, og vi tror på, at alt tøj, uanset tilstand, er værdifuldt. Derfor har vi startet vores returprogram – et program, der byder dine slidte Underprotection produkter velkommen og giver dem en ny chance ved at upcycle eller genanvende dem.

 

Sandt at sige, er dette vores første forsøg med at tage brugte produkter tilbage og finde løsninger på, hvordan man giver dem et nyt liv. På denne rejse vil vi lære og opbygge partnerskaber for at etablere den bedste løsning, efterhånden som genbrugsteknologien udvikler sig. Størstedelen af vores produkter er lavet af genanvendte materialer, men vores mål er, at kunne genanvende vores gamle produkter som vi får retur og fremstille nye bæredygtige produkter. Det er ikke så nemt som det lyder, og for nogle af vores materialer er der endnu ikke åbenlyse løsninger til at sikre genanvendelse af høj værdi, da de nuværende genanvendelsesmuligheder svinder mere end de gavner.

To best care for your garment and the environment, we recommend that you wash at a 30-degree programme with a mild laundry detergent, preferably nontoxic or biodegradable.

Your garment is likely to shrink by 3-5% after washing, but you can regain near original shape by ironing or steaming it.

To protect the environment and the garment, always dry naturally and in the shade.

SÅDAN VIRKER DET

Når dine Underprotection produkter er slidte eller ikke længere passer, vil vi gerne sikre os, at de ikke bliver til affald. Vores returprogram byder alle Underprotection produkter velkommen, enten købt på vores web shop eller i en butik rundt om i verden. Der er to måder hvorpå du kan levere dine udtjente produkter tilbage: Du kan enten bruge vores afleveringssted i København eller sende dine produkter til os. Som tak for at hjælpe os med at minimere vores aftryk vil du modtage en voucher på 30% til brug ved dit næste køb på vores web shop. Hvis du sender sender produkter retur, vil vi gerne opfordre dig til at samle minimum tre Underprotection produkter for at reducere aftrykket ved forsendelsen.

Som tak for at hjælpe os med at opbygge et cirkulært system og bidrage til det nye liv for Underprotection produkterne, vil vi gerne give dig en voucher på 30 % til brug på vores web shop. Voucheren har ingen udløbsdato og kan bruges næste gang du skal bruge et nyt yndlings produkt fra Underprotection.

Vi accepterer ikke tøj eller produkter fra andre mærker.

To best care for your garment and the environment, we recommend that you wash at a 30-degree programme with a mild laundry detergent, preferably nontoxic or biodegradable.

Your garment is likely to shrink by 3-5% after washing, but you can regain near original shape by ironing or steaming it.

To protect the environment and the garment, always dry naturally and in the shade.

DERFOR BETYDER DET NOGET

Vi insisterer på at være med til at finde de rigtige måder at støtte op om cirkularitet i en industri, der har fordoblet sin tekstilproduktion i de sidste 15 år og har en af de største indvirkninger og påvirkninger på mennesker og natur. Dette er især på grund af det store forbrug af ressourcer og materialer i produktion af nye tekstiler. Samtidig er tekstilernes levetid faldet. Mindre end 1% af brugte tekstiler genanvendes til nye, mens tonsvis kasseres og brændes hvert år. Genbrugsteknologier udvikler sig, men står samtidig med store udfordringer på grund af materialeblandinger og dårlig fiberkvalitet.

Som en del af modeindustrien ønsker vi at optræde ansvarligt over for miljøet og de mennesker, der fremstiller og køber vores produkter. Vi stræber efter gennemsigtighed om, hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det. Vores bæredygtige strategi indebærer at støtte op om cirkulære systemer i industrien ved at udvikle modeller for tilbagetagelse og videresalg for at forlænge levetiden af vores produkter og materialer, samtidig med at vi holder trit med den seneste udvikling inden for genbrugsteknologier. Dette inkluderer også vores plejeguide og vores stærke designfilosofi, der understøtter brugen af genbrugsfibre og tidløst design af høj kvalitet.

WHY IT MATTERS
 

We insist on taking part in finding the right ways to support circularity within an industry that have doubled its textile production in the last 15 years and have one of the highest impacts on human and nature, especially due to the heavy use of resources and materials in the production of new textiles. At the same time, the life of textiles has decreased. Less than 1% of used textiles are recycled into new ones while tons are being discarded and burned every year. Recycling technologies are evolving, but at the same time facing difficulties due to material blends and bad fibre quality. 

As part of the fashion industry, we wish to act responsible towards the environment and the people making our products. We strive for transparency on what we do, how we do it, and why we do it. Our sustainable strategy involves supporting circular systems within the industry by developing models for take-back and resale to extend the life of our products and materials while keeping up with the latest development on recycling technologies. This also includes our care guide and our strong design philosophy that supports the use of recycled fibres, timeless and high-quality design. 

HOW IT WORKS
 

When your Underprotection favourites are worn out or no longer fit, we want to make sure they don’t become waste. Our Take-back Program welcomes all Underprotection products, either bought on our webshop or in a store around the world, and provides you with two options for giving back your worn out pieces: You can either use our drop-off point in Copenhagen or send your pieces to us. In return, you’ll receive our Take-back Reward as a thank you for helping us minimise waste. If you send it home we ask you to collect minimum 3 Underprotection pieces to reduce shipping.

We want to thank you for helping us build a circular system and contribute to the new life of the Underprotection pieces. In return for giving back your used pieces, we’ll give you a Reward of 30%. The reward has no expiration date and can be used on our webshop the next time you need a new favourite item from Underprotection. 

We do not accept garments or products from other brands. 

BRUG ET DROP-OFF POINT:

Hvis du bor i København eller omegn, så sæt dig op på din cykel og aflever dine gamle Underprotection produkter hos os på vores hovedkontor. Ved at gøre det hjælper du os med at reducere miljøomkostningerne i forbindelse med forsendelse.

SEND DET TIL OS:

Hvis du bor længere væk end cyklen kan række, kan du sende dine produkter til os.
Husk at inkludere dit navn og din e-mail i pakken, for at sikre, at vi kan sende din 30% voucher til dig via e-mail.

Tusind tak.

Hvis du har yderligere spørgsmål så tøv ikke med at kontakte vores kundeservice på mail customercare@underprotection.dk.

Vi er altid til rådighed!

BRA MEASUREMENT

To find the most accurate size you have to do two measurements, A: bust and B: band. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around just under your bust. We have plus sizes for mostly all of our bra’s to make sure that bigger busts can fit our bras. When a size is plus size the underband stays the same and the size of the cup will go a size up; for example a size S+ has an underband that fits a regular size S and the cup size fits a regular size M. Be aware that it’s meant for you to start out using the outer buckle of the hook and eye closure first. Then you can adjust and tighten when the underband elastic gets looser.

SÅDAN VIRKER DET

Når dine Underprotection produkter er slidte eller ikke længere passer, vil vi gerne sikre os, at de ikke bliver til affald. Vores returprogram byder alle Underprotection produkter velkommen, enten købt på vores webshop eller i en butik rundt om i verden. Der er to måder hvorpå du kan levere dine udtjente produkter tilbage:
Du kan enten bruge vores drop-off point i København eller sende dine produkter til os. Som tak for at hjælpe os med at minimere vores aftryk vil du modtage en voucher på 30% til brug ved dit næste køb på vores webshop. Hvis du sender produkter retur, vil vi gerne opfordre dig til at samle minimum tre Underprotection produkter for at reducere miljøaftrykket ved forsendelsen.

Som tak for at hjælpe os med at opbygge et cirkulært system og bidrage til det nye liv for Underprotection produkterne, vil vi gerne give dig en voucher på 30 % til brug på vores webshop. Voucheren har ingen udløbsdato og kan bruges næste gang du skal bruge et nyt yndlings produkt fra Underprotection.

Vi accepterer ikke tøj eller produkter fra andre mærker.


BOTTOM MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
TOP / SHIRT / DRESS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do three measurements, A: bust and B: waist and C: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around your waist where it’s narrowest. Then end off by measuring all the way round your hip where it's widest. These three measurements will indicate the most accurate size for you in our tops, shirts, kimonos and dresses.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
PANTS / SHORTS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.


DERFOR BETYDER DET NOGET

Vi insisterer på at være med til at finde de rigtige måder at støtte op om cirkularitet i en industri, der har fordoblet sin tekstilproduktion i de sidste 15 år og har en af de største indvirkninger og påvirkninger på mennesker og natur. Dette er især på grund af det store forbrug af ressourcer og materialer i produktionen af nye tekstiler. Samtidig er tekstilernes levetid faldet. Mindre end 1% af brugte tekstiler genanvendes til nye, mens tonsvis kasseres og brændes hvert år. Genbrugsteknologier udvikler sig, men står samtidig med store udfordringer på grund af materialeblandinger og dårlig fiberkvalitet.

Som en del af modeindustrien ønsker vi at optræde ansvarligt over for miljøet og de mennesker, der fremstiller og køber vores produkter. Vi stræber efter gennemsigtighed om, hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvorfor vi gør det. Vores bæredygtige strategi indebærer at støtte op om cirkulære systemer i industrien ved at udvikle modeller for tilbagetagelse og videresalg for at forlænge levetiden af vores produkter og materialer, samtidig med at vi holder trit med den seneste udvikling inden for genbrugsteknologier. Dette inkluderer også vores plejeguide og vores stærke designfilosofi, der understøtter brugen af genbrugsfibre og tidløst design af høj kvalitet.

BRA MEASUREMENT

To find the most accurate size you have to do two measurements, A: bust and B: band. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around just under your bust. We have plus sizes for mostly all of our bra’s to make sure that bigger busts can fit our bras. When a size is plus size the underband stays the same and the size of the cup will go a size up; for example a size S+ has an underband that fits a regular size S and the cup size fits a regular size M. Be aware that it’s meant for you to start out using the outer buckle of the hook and eye closure first. Then you can adjust and tighten when the underband elastic gets looser.


BOTTOM MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
TOP / SHIRT / DRESS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do three measurements, A: bust and B: waist and C: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around your waist where it’s narrowest. Then end off by measuring all the way round your hip where it's widest. These three measurements will indicate the most accurate size for you in our tops, shirts, kimonos and dresses.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
PANTS / SHORTS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.


BRUG ET DROP-OFF POINT:

Hvis du bor i København eller omegn, så sæt dig op på din cykel og aflever dine gamle Underprotection produkter hos os på vores hovedkontor. Ved at gøre det hjælper du os med at reducere miljøomkostningerne i forbindelse med forsendelse.

SEND DET TIL OS:

Hvis du bor længere væk end cyklen kan række, kan du sende dine produkter til os.
Husk at inkludere dit navn og din e-mail i pakken, for at sikre, at vi kan sende din 30% voucher til dig via e-mail.

Tusind tak.

Hvis du har yderligere spørgsmål så tøv ikke med at kontakte vores kundeservice på mail customercare@underprotection.dk.

Vi er altid til rådighed!