ReSea Project har satt sig för att stoppa haven från att svämma över av plast och projektet skapar positiva svallvågor i hela världssamfundet. Processen kring saneringsarbetet är samhällsdriven, vilket innebär att ReSea anställer människor i lokalsamhällen för att samla in den plast som förorenar världens skogar och hav.

ReSea Project grundades i tron att företag som arbetar tillsammans, har kraften att skapa de effektiva insatser som behövs för att övervinna ett av de största hoten mot våra hav; plast. Genom att investera en del av vår vinst, stödjer vi deras arbete och hjälper till att skapa en global rörelse som förhoppningsvis kan inspirera samhällen, regeringar och även andra företag att skydda och återställa vår värdefulla och viktiga natur.

 

 

ReSea Project har satt sig för att stoppa haven från att svämma över av plast och projektet skapar positiva svallvågor i hela världssamfundet. Processen kring saneringsarbetet är samhällsdriven, vilket innebär att ReSea anställer människor i lokalsamhällen för att samla in den plast som förorenar världens skogar och hav.

ReSea Project grundades i tron att företag som arbetar tillsammans, har kraften att skapa de effektiva insatser som behövs för att övervinna ett av de största hoten mot våra hav; plast. Genom att investera en del av vår vinst, stödjer vi deras arbete och hjälper till att skapa en global rörelse som förhoppningsvis kan inspirera samhällen, regeringar och även andra företag att skydda och återställa vår värdefulla och viktiga natur.

To best care for your garment and the environment, we recommend that you wash at a 30-degree programme with a mild laundry detergent, preferably nontoxic or biodegradable.

Your garment is likely to shrink by 3-5% after washing, but you can regain near original shape by ironing or steaming it.

To protect the environment and the garment, always dry naturally and in the shade.

HUR GÅR DET?

Historien om fiskarna utan fisk är i tyvärr inget dåligt skämt utan verklighet. Det är också allvar när vi säger att det här är ett projekt som verkligen skapar positiva vågor bortom havet. Med ReSea Projects samhällsdrivna process anställer de människor och före detta fiskare i de drabbade lokalsamhällena. Med deras hjälp fiskas plast upp från både skogar och hav. Förutom att kunna försörja sig på detta sätt, skapas också en renare närmiljö för fiskarna och deras familjer.

To best care for your garment and the environment, we recommend that you wash at a 30-degree programme with a mild laundry detergent, preferably nontoxic or biodegradable.

Your garment is likely to shrink by 3-5% after washing, but you can regain near original shape by ironing or steaming it.

To protect the environment and the garment, always dry naturally and in the shade.

VAD HÄNDER MED PLASTAVFALLET?

Ja, det är en bra fråga. För var gör man av den? Plastavfallet levereras till lokala avfallsbanker där det återvinns. En avfallsbank är en plats för sortering och insamling av avfall som har ett ekonomiskt värde. Lyckligtvis kan det mesta av plasten återvinnas till nya användbara föremål medan annat plastavfall är för degenererat. Oavsett vilket är det viktigt att få in så mycket plast som möjligt i ett cirkulärt återvinningssystem. Detta för att minska produktionen av ny plast. Det här är också anledningen till att själva processen med att samla in plast samt möjligheterna för att återvinna den, hela tiden utvecklas och förbättras.

 

Every time you buy a piece of Underprotection you are supporting this movement.

Together. For a plastic-free ocean.

Thank you.

För att vara mer exakt har vi tagit oss för att rensa 1000 kg plastavfall från hav och floder tillsammans med ReSea Project. Motsvarande 50 000 plastflaskor (500 ml) varje år. Varje gång du köper ett plagg av Underprotection stödjer du den här rörelsen.

Tillsammans för ett plastfritt hav.

Tack.

BRA MEASUREMENT

To find the most accurate size you have to do two measurements, A: bust and B: band. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around just under your bust. We have plus sizes for mostly all of our bra’s to make sure that bigger busts can fit our bras. When a size is plus size the underband stays the same and the size of the cup will go a size up; for example a size S+ has an underband that fits a regular size S and the cup size fits a regular size M. Be aware that it’s meant for you to start out using the outer buckle of the hook and eye closure first. Then you can adjust and tighten when the underband elastic gets looser.

HUR GÅR DET?

Historien om fiskarna utan fisk är i tyvärr inget dåligt skämt utan verklighet. Det är också allvar när vi säger att det här är ett projekt som verkligen skapar positiva vågor bortom havet. Med ReSea Projects samhällsdrivna process anställer de människor och före detta fiskare i de drabbade lokalsamhällena. Med deras hjälp fiskas plast upp från både skogar och hav. Förutom att kunna försörja sig på detta sätt, skapas också en renare närmiljö för fiskarna och deras familjer.

VAD HÄNDER MED PLASTAVFALLET?

Ja, det är en bra fråga. För var gör man av den? Plastavfallet levereras till lokala avfallsbanker där det återvinns. En avfallsbank är en plats för sortering och insamling av avfall som har ett ekonomiskt värde. Lyckligtvis kan det mesta av plasten återvinnas till nya användbara föremål medan annat plastavfall är för degenererat. Oavsett vilket är det viktigt att få in så mycket plast som möjligt i ett cirkulärt återvinningssystem. Detta för att minska produktionen av ny plast. Det här är också anledningen till att själva processen med att samla in plast samt möjligheterna för att återvinna den, hela tiden utvecklas och förbättras.


BOTTOM MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
TOP / SHIRT / DRESS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do three measurements, A: bust and B: waist and C: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your bust where it’s widest. Then measure all the way around your waist where it’s narrowest. Then end off by measuring all the way round your hip where it's widest. These three measurements will indicate the most accurate size for you in our tops, shirts, kimonos and dresses.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.
PANTS / SHORTS MEASUREMENT

To find your most accurate size you have to do two measurements, A: waist and B: hip. Do the measurements on your bare skin. Start off by measuring all the way around your waist where it’s narrowest. Then measure all the way round your hip where it's widest.

Wanna know the tricks for measuring? Always measure on bare skin and not over clothing. This will give you the best and most accurate result. When we are talking measurements we mean the measures you have and not the lingerie, swimwear or loungewear. Always measure yourself and then use the results to find the perfect size in the wanted style.


 

För att vara mer exakt har vi tagit oss för att rensa 1000 kg plastavfall från hav och floder tillsammans med ReSea Project. Motsvarande 50 000 plastflaskor (500 ml) varje år. Varje gång du köper ett plagg av Underprotection stödjer du den här rörelsen.

Tillsammans för ett plastfritt hav.

Tack.